Sammen mod en grønnere fremtid

Private som virksomheder har vi alle et ansvar for at arbejde mod en mere bæredygtig fremtid og reducere vores ressourceforbrug og udledningen af drivhusgasser.

I STRANDET kan vi hjælpe jeres virksomhed godt på vej på jeres grønne rejse.

Grønne værdier i genanvendelig plastik

Sammen kan vi designe og udvikle nye produkter i havplast til netop jeres virksomhedsprofil. Med produkterne er I med til at sikre, at der fortsat bliver fjernet og håndteret en større og større mængde havplast fra den jyske vestkyst. Samtidig er I med til at videregive budskabet – at plast ikke må ende i naturen.

For hver kg plast der genanvendes, sparer vi miljøet for udledningen af 1,5 – 2 kg CO2 samt forbruget af mere end 100 liter vand.

Støbeform og produkt i havplast på en mørkt bord

Vi hjælper jeres virksomhed med at gøre en forskel

I STRANDET arbejder vi med et bredt udsnit af opgaver indenfor FN’s Verdensmål.

Ved at opstille og analysere indkøb, forbrug og håndtering af plastik kan vi i samarbejde opsætte mål og muligheder for mindre plastik og mere genanvendelse i jeres virksomhed eller organisation. Vores arbejde sætter fokus på indkøb, vaner og praktiske løsninger hos jer.

Bæredygtighed handler om at styrke både økonomiske, miljøtekniske og sociale aspekter. Med udgangspunkt i jeres ambitioner og mål hjælper vi jer med at opsætte mål, mulige tiltag og løsninger, der omfavner alle sider af en mere bæredygtig virksomhed.

Vi hjælper med at kortlægge jeres affaldsmængder og håndteringen heraf. Sammen ser vi på mulighederne for bedre sortering og genanvendelse af jeres affaldsfraktioner, samt hvordan I sikrer at kunne leve op til de nye nationale retningslinjer for affaldssortering. Vi måler og dokumenterer både den økonomiske og miljømæssige effekt af jeres indsatser.

Vi kortlægger, analyserer og beregner ressourceforbrug og CO2-udledningen. Det kan være det samlede aftryk af jeres drift og produktion, eller det kan være aftrykket (fra vugge til grav) for en enkelt vare eller ydelse. Sammen sætter vi konkrete mål og iværksætter handlinger for mulige reduktioner.

Cirkulær økonomi skal sikre en bedre forvaltning af jordens ressourcer samtidig med, at jeres virksomhed får nye økonomiske muligheder. Sammen arbejder vi på at sikre, at jeres virksomheds materialer og produkter forbliver i et økonomisk kredsløb med den højest mulige værdi længst muligt – uden at ende som affald.

Vi kan hjælpe jeres virksomhed eller organisation med at udvikle helstøbte CSR-kampagner eller med at få engageret medarbejdere, kunder og andre interessenter i jeres grønne tiltag og tanker.

Hjælp os med at fjerne
plastaffald fra Vestkysten

Som virksomhed kan I være med til at støtte vores indsats for et plastfrit hav. 

For hver 50 kr. I investerer, fjerner vi 1 kg havaffald fra kysten. På den måde er I med til at sikre, at den strandede plast ikke ender i havet igen. I stedet genanvendes den bedste fraktion til nye produkter, og resten bliver til energi og varme på forbrændingsanlægget.

50 kr.

investeret

=

1 kg

havaffald Fjernet

Vores cases

Ginflaske på klippe med havet i baggrunden

SKAGERRAK

Har fjernet: 1000 kg havplast

Den nordiske Gin Skagerrak ønskede at sætte fokus på havet omkring os og samtidig gøre en indsats for at mindske mængden af plastaffald langs kysterne ved Skagerrak.

Sammen udviklede vi en flot nøglering til deres ginflasker. Nøgleringen satte fokus på plastforurening og formidlede historien om, at vi i samarbejde har fjernet 1000 kg havplast fra vores strande.

Greentel nøglering i havplast på sort bord

Greentel

Har fjernet: 2000 kg havplast

Vi har indgået et unikt partnerskab med teleselskabet Greentel og deres kunder.

Greentel har lanceret et nyt ocean mobilabonnement, hvor kunden og Greentel hver måned donerer 30 kr. til, at der fjernes havplast langs Vestkysten. Målet er, at vi i 2021 fjerner 2 tons affald fra kysten.

Som et led i samarbejdet har vi udviklet en nøglering i havplast, og sammen vil vi i 2021 løbende afholde strandrens-events langs Vestkysten.

mand med fiskekasse i hænderne

NetIP

Har fjernet: 1000 kg havplast

NetIP valgte i 2020 “at smide deres julegaver i havet”.

I stedet for at give en traditionel julegave til deres kunder, donerede netIP til vores arbejde med at fjerne havplast. Ved hjælp af donationen sørgede vi sammen for at få indsamlet 1000 kg affald fra kysten.

Som virksomhed ønskede netIP at vise, at menneskelig bæredygtighed handler om, at vi alle kan gøre en forskel og bidrage til at passe på vores klode. Derfor var netIP selvfølgelig også med på stranden.

far og datter viser deres medaljer i havplast

Race For Oceans

Har fjernet: 2000 kg havplast

Race For Oceans er en 10 dages event langs den jyske vestkyst for alle med passion for havet. Formålet med Race For Oceans er at sætte fokus på den stigende plastforurening omkring os med en 456 km lang stafet fra Sylt til Skagen.

Siden eventen startede i 2019, har vi lavet medaljerne til de mange seje deltagere. Sammen har vi løbende afviklet strandrensninger og sat fokus på vores fælles passion for et renere hav.

Informationsskilte langs mole

Thisted Kommune

Formidlingskampagne: Havplast langs Vestkysten

Sammen med Thisted Kommune udarbejdede vi en formidlingskampagne bestående af 12 informationsinstallationer omhandlende havplast langs Vestkysten.

Kampagnen stod i efterårsferien 2018 placeret langs storemolen i Nørre Vorupør – til stor interesse for de mange besøgende.

Vores samarbejdspartnere

Tak til de mange virksomheder, kommuner og foreninger der hjælper os på rejsen mod et plastfrit hav.

Har I spørgsmål
eller andet på hjertet?

Kontakt os direkte eller brug kontaktformularen, hvis I er interesseret i vores Services. Vi står klar til at skræddersy en løsning, der belønner jer for den miljømæssige forskel, I gør.