STRANDET.Lab
 

Vi omdanner strandet plast til nye produkter

 
Coastline_at_Nørre_Vorupør.jpg
 
 

Hvorfor STRANDET

Vi mennesker producerer og bruger enorme mængder plastik. Kun en forsvindende lille del af plastikken genbruges eller forbrændes - resten ryger ud i naturen. Hvert eneste år ender 8-10 millioner tons plastik således i verdenshavene.
I STRANDET indsamler vi plastik, der skyller ind på strandene langs den jyske vestkyst, og genanvender det til nye værdifulde produkter. Alt arbejdet laves lokalt i vores genbrugslaboratorium, som ligger i den lille fiskerby Vorupør i Thy i den nordvestligste del af Danmark.
Vi indsamler og genanvender strandet plast for at sætte fokus på plastforurening lokalt og globalt. Samtidig ønsker vi at fremme en positiv udvikling, hvor fossile ressourcer - som olie - genbruges i stedet for at nye udvindes. 

 

I STRANDET Lab:

01.

Indsamler og fjerner vi strandet plast fra lokale strande.

02.

Forarbejder og genbruger vi havplast til nye produkter.

03.

Formidler vi viden om havplast, miljøog genbrug.

04.

Sætter vi fokus på problemet med havplast lokalt og globalt.   

 
 
 

Ved hjælp af teknologi, brugerinvolvering og data, vil vi gå til kamp mod plast i havene og på stranden

pgKquCp.jpg

STRANDET.Lab

 
image3344.png

STRANDET Labs laboratorie, butik og showroom ligger i Vorupør i Thy. Det er her, hele processen gennemføres fra start til slut. I laboratoriet sorteres plastikken efter type og farve, inden den renses og kværnes til granulat, som omdannes til nye produkter. Vi arbejder på at udvikle metoder til at effektivisere og optimere sorteringen og rensningen af den indsamlede havplast. Vi tester også på havplastens kvalitet og potentiale i forskellig produktdesign. 
I STRANDET Lab tror vi på, at vi igennem brede samarbejder bedst løser plast-problematikken. Derfor samarbejder vi med en række kommuner, universiteter og NGO’er. Vi ønsker, at laboratoriet bliver omdrejningspunktet for udveksling af viden og erfaring med genanvendelse af havplast. 

 

 
 

Havplast strander ofte på de samme "hotspots" langs vestkysten. I Strandet arbejder vi for, at der her opsættes affaldscontainere, så alle strandgæster kan hjælpe til med indsamlingen af den strandede plast og nemt afleverer det til genanvendelse. Kyst-containerne tømmes ugentligt og køres til laboratoriet i Vorupør.

 

strandet kort.png
 
 

 

 

 

 

Kontakt:

Julie Müller

julie@strandet.io

30231734

IMG_20180110_151158.jpg